Πολιτική Απορρήτου – Όροι χρήσης του διαδικτυακού μας ιστότοπου

Η πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων στον Δικτυακό μας τόπο: www.eggfreezing.gr

Προσωπικά Δεδομένα

Συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα από εσάς όταν επιλέγετε οικειοθελώς να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα. Παραδείγματα προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του τηλεφώνου σας.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για  την υποστήριξη της της νόμιμης δραστηριότητας του ιατρείου και ιδίως για την επικοινωνία μας μαζί σας, για την ενημέρωσή σας για εξελίξεις στον ιατρικό τομέα, για τον προγραμματισμό των συναντήσεών μας κ.λπ. Δεν παρέχουμε ιατρικές συμβουλές μέσω του Διαδικτυακού μας τόπου ούτε θα σας ζητήσουμε πληροφορίες ιατρικής φύσεως που σας αφορούν.

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου είναι o ιατρός Δημήτριος Α. Μπιλάλης με έδρα Βασιλίσσης Σοφίας 122  (εφεξής και «Ιατρός»).

Τρόπος Συλλογής των Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα μάς παρέχονται απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων (εσάς, τα φυσικά πρόσωπα) είτε από τρίτα μέρη σύμφωνα με το νόμο. Συλλέγουμε διάφορες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων είτε από τα υποκείμενα των δεδομένων, όπως ενδεικτικά ασθενείς, είτε από άλλα φυσικά πρόσωπα (γονείς, κηδεμόνες,) με τα οποία συνεργαζόμαστε. Πριν μας παράσχετε Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν τρίτο φυσικό πρόσωπο, πρέπει να ενημερώσετε το πρόσωπο αυτό σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πολιτικές και, κατά περίπτωση, να λάβετε την συγκατάθεσή του για να μοιραστείτε μαζί μας τα Προσωπικά Δεδομένα του σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και άλλες σχετικές πολιτικές.

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ακόλουθες νομικές βάσεις α) με τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, β) για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβουμε μέτρα και να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες μετά από σχετική αίτησή σας πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης, γ) για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλει ο νόμος, δ) για την ικανοποίηση των έννομων συμφερόντων μας.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Ο Διαδικτυακός Τόπος www.eggfreezing.gr, χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε με τρόπο που είναι συνεπής με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αν παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα για κάποιο λόγο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο σε σχέση με τον λόγο για τον οποίο δόθηκαν.

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μόνο όταν εσείς αναφέρεστε σε αυτά π.χ. όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της διαθέσιμης φόρμας επικοινωνίας ή στα πλαίσια της υποβολής των στοιχείων σας όταν καταχωρείτε ηλεκτρονικά το ραντεβού σας.

Θα αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε τρίτα πρόσωπα μόνο στο πλαίσιο που ορίζει η εφαρμοστέα νομοθεσία.

Ορισμένες φορές, κάποια άρθρα ή σελίδες μπορεί να περιέχουν εξωτερικούς «συνδέσμους» (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους –  στην περίπτωση αυτή, ο Δικτυακός μας τόπος δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Όταν συνδέεστε διαδικτυακά μαζί μας, ο server μας αποθηκεύει ανώνυμες πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τον παροχέα σας, την ιστοσελίδα από όπου μας επισκεφτήκατε, την ημερομηνία, την ώρα, τη διάρκεια παραμονής σας, όπως και την πορεία σας μέσα στις σελίδες μας.

Επειδή σεβόμαστε το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων, σε συμμόρφωση και με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες,  έχουμε λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία τους προκειμένου να νοιώθετε ασφάλεια κάθε φορά που επισκέπτεστε το www.eggfreezing.gr. Χρησιμοποιούμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας των πληροφοριών και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρούνται προστατευμένα. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε συστήματα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, τείχη προστασίας και τεχνολογίες κρυπτογράφησης δεδομένων.

Ωστόσο, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή ηλεκτρονικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλής. Σε περίπτωση που έχετε ενδείξεις ότι η επικοινωνία σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα στη διεύθυνση info@harroulabilali.gr.

Αποστολή newsletter

Kατά την παραχώρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), μας δίνετε και τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη από εμάς περιοδικών ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (newsletters) με σκοπό την ενημέρωση σας για ιατρικά νέα και υπηρεσίες μας. Για την αποστολή των newsletters του ιατρείου μας, και για την προστασία των δεδομένων σας μέσα από αυτή τη διαδικασία, συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με την πλατφόρμα MAILCHIMP παρέχοντας με τη συγκατάθεσή σας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, σύμφωνα τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου του MAILCHIMP. Σε κάθε τέτοια αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα σας κοινοποιούμε ευδιάκριτα και σαφώς την ταυτότητά μας και θα σας δίνουμε τη δυνατότητα να αντιτάσσεστε και να ζητάτε, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, τον τερματισμό της επικοινωνίας και τη διαγραφή των δεδομένων σας από την εν λόγω βάση.

Πολιτική Cookies

Ο Δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί μικρά αρχεία που ονομάζονται cookies τα οποία συμβάλλουν στο να βελτιωθεί η διαδικασία περιήγησής σας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από τον περιηγητή σας (web browser) στον υπολογιστή, στο tablet, το κινητό τηλέφωνο και γενικά στη συσκευή σας, κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο.  Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά όταν διαβάζονται από κάποιον διακομιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου μπορούν να δώσουν πληροφορίες, για να παράσχουν μια πιο φιλική στον χρήστη υπηρεσία.

Η περιήγηση σας στην παρούσα ιστοσελίδα συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Xρήσης Cookies. Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies στον ιστότοπο μας, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα τον περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο μας.

Στην παρούσα ιστοσελίδα, χρησιμοποιούνται cookies για ευκολότερη πλοήγηση των χρηστών στον ιστότοπο, για τον προσαρμόσουμε καλύτερα στα μεμονωμένα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας εξατομικευμένα και για να βελτιώσουμε συνολικά τη χρήση και τη λειτουργικότητά του. Επιπλέον, τα cookies μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη ανώνυμων στατιστικών επισκεψιμότητας. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τα cookies. Τα cookies αποθηκεύονται αποκλειστικά στην δική σας συσκευή (υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο) και η ιστοσελίδα δεν διατηρεί κανένα αρχείο ή βάση δεδομένων με προσωπικά δεδομένα σας.

Ποιοί τύποι cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα www.eggfreezing.gr ;

Οι τύποι των cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα είναι μόνιμα cookies (persistent cookies) και προσωρινά cookies (session cookies). Τα προσωρινά cookies (session cookies) που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα διαγράφονται μετά το πέρας της περιήγησής σας ή/ και μετά το κλείσιμο του browser. Τα μόνιμα cookies (persistent cookies) παραμένουν στον υπολογιστή ή την συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε εσείς, ή για ένα προκαθορισμένο στο cookie χρονικό διάστημα. Επίσης, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, η εταιρεία Google Analytics, τοποθετεί, για λογαριασμό μας, cookies (third-party cookies). Με αυτά τα cookies συλλέγουν δεδομένα για την αλληλεπίδρασή σας με τον διαδικτυακό τόπο μας.

Cookies κοινωνικής δικτύωσης.Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη διασύνδεση του λογαριασμού σας στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης με τον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, για να σας επιτρέπετε να αναδημοσιεύετε και να μοιράζεστε με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα πληροφορίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας ή να δηλώνετε ότι θέλετε να ακολουθήσετε τη σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα cookies κοινωνικής δικτύωσης δεν απαιτούνται για την πλοήγηση σας στον ιστότοπο μας.

– Απενεργοποίηση cookies στον Περιηγητή σας (browser)

Συνήθως, οι Περιηγητές Ιστοσελίδων (browsers) είναι ρυθμισμένοι ώστε να αποδέχονται όλα τα cookies. Αν το επιθυμείτε, είναι εφικτό να ρυθμίσετε τον δικό σας Περιηγητή να μην δέχεται cookies από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, να ειδοποιείστε όταν αποθηκεύει cookies ή να μην δέχεται καθόλου cookies.

Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε ακολουθώντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του κάθε browser π.χ. :

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Microsoft Edge:

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Με αυτόν τον τρόπο ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τον browser που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Ωστόσο, αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies για την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε σωστά όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται στον ιστότοπο μας.

Χρόνος Τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Πάντα σας ενημερώνουμε για τον χρόνο τήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων. Διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, υπόκεινται σε επεξεργασία για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας και/ή όπως απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας με τυχόν υποχρέωση για τήρηση αρχείων η οποία προβλέπεται από εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Δικαιώματα και επικοινωνία

Μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Επιπλέον, και υπό τον όρο ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να ασκήσετε α) Το δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων, β)Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, γ) Το δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων, δ) Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και της κατάρτισης προφίλ, ε) Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της, στ) Το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα.

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε στην διάθεση σας για να συζητήσουμε μαζί σας όποια απορία ή σχετικό αίτημα σας που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αναφέρονται ανωτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. Ε-mail: info@harroulabilali.gr, τηλέφωνο 2107704393, ταχυδρομείο Βασιλίσσης Σοφίας 122, ΑΘΗΝΑ 11526 υπόψιν κ. Δημήτριου Μπιλάλη

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική και τρόπος ενημέρωσης

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να επικαιροποιήσουμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, ενδέχεται να δημοσιεύουμε ειδικότερους όρους αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων οι οποίες θα συμπληρώνουν την παρούσα Πολιτική και θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Η παρούσα Πολιτική συμπληρώνεται κι αποτελεί ενιαίο σύνολο με όσες πολιτικές ισχύουν, όπως αυτές προσαρμόζονται στις επιμέρους σχέσεις μας μαζί σας. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές, δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.eggfreezing.gr και ενημερώνοντάς σας έγκαιρα, σαφώς και με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σας ενθαρρύνουμε επίσης να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα Πολιτική για τυχόν αλλαγές.