Πώς γίνεται η κατάψυξη ωαρίων;

Η πρώτη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την κατάψυξη ωαρίων, ήταν η συμβατική, «αργή» μέθοδος κρυοσυντήρησης, όπως ακριβώς πραγματοποιείται και στην περίπτωση που έχουμε έμβρυα ( στα πλαίσια ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης) για κατάψυξη. Στην περίπτωση αυτή, αφυδατώνουμε το ωάριο και χρησιμοποιούμε ειδικό κρυοπροστατευτικό υγρό, που θα το προστατέψει από τη δημιουργία κρυστάλλων πάγου που μπορεί να το καταστρέψουν. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ακόμα σε μερικές κλινικές.

Η μέθοδος προτίμησης για την κατάψυξη των ωαρίων σήμερα είναι η υαλοποίηση (vitrification) η οποία είναι μία μέθοδος ταχείας ψύξης των ωαρίων. Πρόκειται για μια πολύ αποτελεσματική μέθοδο κατάψυξης η οποία εξασφαλίζει υψηλά ποσοστά επιβίωσης των ωαρίων, γονιμοποίησης και εμβρυϊκής ανάπτυξης, μετά την επιστροφή των ωαρίων στη φυσιολογική τους κατάσταση.

H υαλοποίηση των ωαρίων περιλαμβάνει τη χρήση υψηλών συγκεντρώσεων της ειδικής κρυοπροστατευτικής ουσίας, πριν την ακαριαία ψύξη τους. Επειδή η χρήση μιας τέτοιας ουσίας είναι δυνητικά τοξική για το ωάριο, η τεχνική απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και υψηλή εξειδίκευση.

Σε κάθε περίπτωση, επειδή το εξωτερικό περίβλημα του ωαρίου σκληραίνει όταν παγώσει, όταν έρθει η στιγμή τα ωάρια αυτά να γονιμοποιηθούν, πρέπει η γονιμοποίηση να πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο ICSI ( μικρογονιμοποίηση).

Πώς λαμβάνουμε τα ωάρια που προορίζονται για κατάψυξη;

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ωαρίων που προορίζονται για κατάψυξη, τόσο το καλύτερο. Προκειμένου να έχουμε μεγάλο αριθμό ωαρίων, η γυναίκα πρέπει πρώτα να υποβληθεί στην ίδια διαδικασία διέγερσης των ωοθηκών, παρακολούθησης και ωοληψίας, όπως και κατά τη διάρκεια ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η μόνη διαφορά στην περίπτωση αυτή είναι ότι, μετά την ωοληψία, τα ωάρια καταψύχονται και φυλάγονται σε ειδικά δοχεία υγρού αζώτου.

Πόσο καιρό μπορεί τα ωάρια να παραμείνουν σε συνθήκες κατάψυξης;

Με βάση όλα τα επιστημονικά δεδομένα, ένα αποδεκτό χρονικό διάστημα κρυοσυντήρησης που θεωρείται ασφαλές είναι τα δέκα χρόνια. Το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να επεκταθεί κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις. Αυτό είναι κάτι που μία γυναίκα πρέπει να συζητήσει αναλυτικά με το γιατρό της.