Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο καιρό μπορεί τα ωάρια να παραμείνουν σε συνθήκες κατάψυξης;

Με βάση όλα τα επιστημονικά δεδομένα, ένα αποδεκτό χρονικό διάστημα κρυοσυντήρησης που θεωρείται ασφαλές είναι τα δέκα χρόνια. Το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να επεκταθεί κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις. Βέβαια κάθε γυναίκα έχει διαφορετικές ανάγκες. Για το λόγο αυτό κάποιες μπορεί να επιθυμούν τα ωάρια τους να καταψυχθούν για μόνο ένα ή δύο χρόνια, άλλες για πολύ περισσότερο. Αυτό είναι κάτι που μία γυναίκα πρέπει να συζητήσει αναλυτικά με το γιατρό της.

Πόσα ωάρια πρέπει να καταψυχθούν προκειμένου να υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες εγκυμοσύνης;

Εάν λάβουμε υπόψη το ότι, τα ωάρια που επιβιώνουν μετά από τη διαδικασία κατάψυξης ανέρχονται στο 70% περίπου του αρχικού αριθμού, και το ποσοστό επιτυχούς γονιμοποίησής τους περίπου στο 75-80%, προκειμένου να έχουμε τελικά 3 καλά έμβρυα για μεταφορά, πρέπει να ξεκινήσουμε από 10 ωάρια περίπου. Αυτός φαίνεται να είναι ο γενικός κανόνας για μια γυναίκα έως 35 ετών.

Οι περισσότερες γυναίκες κάτω από αυτή την ηλικία μπορούν να παράγουν 10 με 15 καμιά φορά και 20 ωάρια κατά τη διάρκεια ενός κύκλου διέγερσης των ωοθηκών. Τα ωάρια αυτά είναι συνήθως καλής ποιότητας και αναμένεται να δώσουν ικανοποιητικά ποσοστά κυήσεων.

Γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, ιδιαίτερα πάνω από 38 ετών, δεν αναμένεται να έχουν αντίστοιχα ικανοποιητικά αποτελέσματα οπότε και η μέθοδος αυτή δεν συνιστάται, εκτός και αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Άλλωστε η μέθοδος αυτή, προορίζεται κυρίως για γυναίκες νεαρής ηλικίας που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί μετά την ηλικία των 38 ετών, και προσπαθούν να αποφύγουν τη χρήση δανεικών ωαρίων προκειμένου να μείνουν έγκυες.

Δεδομένου ότι ο αριθμός των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε εμβρυομεταφορά από κατεψυγμένα ωάρια σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μικρός, περισσότερες μελέτες είναι απαραίτητες για να επιβεβαιώσουν ποια είναι τα πραγματικά ποσοστά επιτυχίας της μεθόδου.

Σύμφωνα πάντως με διάφορα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, μια γυναίκα περίπου 30 ετών που καταψύχει 15 ωάρια καλής ποιότητας, έχει περίπου 30-35% πιθανότητες να μείνει έγκυος χρησιμοποιώντας τα ωάρια αυτά.

Είναι η κατάψυξη ωαρίων ασφαλής;

Μέχρι σήμερα, έχουν γεννηθεί περισσότερα από 3.000 μωρά για τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί κατεψυγμένα ωάρια. Τα πρώτα αποτελέσματα σχετικά με την ασφάλεια της μεθόδου είναι πράγματι ενθαρρυντικά, αφού έγκυρες έως τώρα μελέτες δεν έχουν δείξει αυξημένο ποσοστό γενετικών ανωμαλιών σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. Ίσως γιατί τα ωάρια αυτά στη πλειοψηφία τους προέρχονται από γυναίκες νεαρής σχετικά ηλικίας.

Σίγουρα θα χρειαστούν και άλλα χρόνια παρακολούθησης για να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι τα μωρά που γεννιούνται από τη γονιμοποίηση ωαρίων που έχουν πρώτα καταψυχθεί, δεν έχουν υψηλότερα ποσοστά γενετικών ανωμαλιών από εκείνα που η σύλληψή τους έγινε φυσιολογικά ή με κάποια συμβατική μέθοδο υποβοήθησης της αναπαραγωγής. Όμως τα έως τώρα συμπεράσματα, ιδιαίτερα με τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο μας, είναι πολύ ενθαρρυντικά.